V šoli

Ucitelj: “Janezek, naštej mi tri živali iz Afrike!”
Janezek: “Lev in dva krokodila.”