POŠLJI NAM VERZ

Osebna razmišljanja

Na pragu novega desetletja

Kako sem jaz pristal tu,
na novega desetletja pragu?!

Ko še včeraj tako veselo,
sem na žur odpravil se po mraku.

Zdaj ob osmih se mi že spi.
Bolijo me križ, koleno in vse kosti,
Čakam, da vsak me pri miru pusti.