Zamenjava

“Tone je tako nor!”
“Zakaj pa?”
“Prodaja svojo razvalino od avtomobila samo zato, da bo lahko kupil bencin!”