Mnogo Potegne

“No, Peter, koliko potegne tvoj novi avto?”
“Do pet deklet tedensko,” odgovori Peter.