Uradniški vici

Na finančnem ministrstvu je na vratih napis:
“Odprto – prosimo za razumevanje!”

****
Uradnika se srečata na hodniku ministrstva. Pa eden vpraša drugega:
“Kaj ti tudi ne moreš spati?”

****
Jure se je oglasil pri prijateljici v občinski upravi in jo vprašal:
“Prejle sem bil pri tvojemu kolegu v sosednji pisarni. Povej mi, kaj ta
človek sploh dela?”
“Ne vem. Tu je že dve leti, pa so mu šele včeraj zmontirali novo mizo!”

****
“Koliko občinskih uradnikov je potrebno, da zamenjajo žarnico?”
“”Devetintrideset! Eden, da zamenja žarnico in osemintrideset, da
izpolnijo formularje!”

****
Uradnik Polde je zagledal kolega za sosednjo mizo, ki je bil ves bled v
obraz.
“Ali ti je slabo?” ga je zaskrbljeno vprašal.
“Saj bo kmalu v redu!” je izjecljal kolega. Samo prehitro sem prebral
okrožnico!”

****
V večini ministrstev imajo urejena dva vhoda. Drugega uporabljajo
uslužbenci, ki v službo prihajajo prepozno, zato, da ne ovirajo tistih,
ki odhajajo predčasno domov.

****
“Kako se uradniki igrajo svojo igro – uradniški mikado?”
“Kdor se prvi premakne, izgubi.”

****
“Kateri je najtežji dan v življenju uradnika?”
“Prvi pomladanski dan, ker mora preklopiti iz zimskega spanja na
pomladansko utrujenost.”

****
“Miha, kje ste bili? Šef vas je povsod iskal!”
“Sedel sem v svoji pisarni in delal!”
“No, na to idejo pa ni nihče prišel!”

****
“Si slišal da bomo čez deset let delali samo še ob sredah?”
“Kaj? Pa menda ne cel dan?”

****
“Koliko ljudi dela v vašem ministrstvu?”
“Četrtina.”

****
“Zelo sem nezadovoljen s svojo plačo in sploh ne vem kaj naj storim!”
“Si poskusil s stavko?”
“Sem, cel mesec, pa ni nihče opazil!”

****
“Trije so v pisarni in eden dela? Kaj je to?”
“Dva uradnika in en ventilator.”

****
“Kaj je katastrofa za uradnika?”
“Če nima naročilnic s katerimi bi lahko naročil naročilnice.”