Tri jajca

Možakar na tržnici stopi do kmeta: “Rad bi tri jajca.”
“Jaz tudi”, mu odgovori kmet.