Pamentnejši popusti

“Naslonil sem se na zid in zid se je porušil…”
“Pamentnejši popusti.”