Dva balona

Grejo dva balona puščavom in 1 reče “poglej kaktusssss” drugi reče “mislišššš”.