Prednost

“Slab televizijski program ima tudi svoje prednosti.”
“Kakšne le?”
“Ko je treba v posteljo si že naspan!”