Kratek Študij

“Kako dolgo si študiral?”
“Eno leto?”
“Ne štiri?”
“Ne, zaradi lepega vedenja so me predčasno izpustili!”